تصغير الخط   تكبير الخط
الخطة الخماسية

 يعقد اجتماع غدا لمناقشة الخطة الخماسية

ãæÇÞÚ ÇáæÒÇÑÉ ãæÇÞÚ ÇáæÒÇÑÉ
áãÑÇÓáÊäÇ áãÑÇÓáÊäÇ
ÚäÇæíä ÇáæÒÇÑÉ ÚäÇæíä ÇáæÒÇÑÉ
ØÈÇÚÉ ÇáÕÝÍÉ